Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Donate Sao để nhận thanh toán từ Facebook Gaming nhé


CÁCH CÀI ĐẶT THANH TOÁN DONATE SAO

BƯỚC 1

Truy cập Website : https://www.facebook.com/gaming/streamer

Nhấn vào phần “Thiết lập sao” >> “Tôi đồng ý

BƯỚC 2

Thiết lập tài khoản thanh toán:
Quốc gia: Việt Nam
Loại doanh nghiệp: Đơn Danh (Individual)

Tại đây điền các thông tin cá nhân bằng tiếng việt không dấu

Zip ( mã bưu điện ) xem tại : https://inxpress360.com/ma-buu-dien

Mã số thuế : điền mã số thuế hoặc CMND

BƯỚC 3

Nhận thanh toán từ Facebook

Chọn quốc gia đăng ký thẻ ngân hàng của bạn (Thẻ dùng để thanh toán phải là thẻ thanh toán quốc tế như Visa)

Số SWIFT : Tùy theo ngân hàng đăng ký thẻ sẽ có số khác nhau ( tra google )

Account Holder Name : Tên chủ tài khoản

=> Liên kết tài khoản ngân hàng

BƯỚC 4

Xem lại chi tiết của bạn và đi đến hoàn tất đăng ký